Všeobecné podmínky pronájmu

PodmínkyPojištění

Podmínky pronájmu

1) Kdo si může obytný vůz pronajmout (dále jen OV)

OV pronajímáme vždy přímo fyzické osobě, starší 25 let, držiteli řidičského oprávnění skupiny B po dobu nejméně 3 let a po předložení dvou dokladů totožnosti (občanský průkaz a řidičský průkaz). OV smí řídit pouze nájemce a osoby uvedené ve smlouvě o nájmu jako další řidiči (splňující stejná kritéria jako nájemce). Pronájem právnické osobě řešíme individuálně.

2) Povolené země

Evropa vyjma států bývalého SSSR

3) Provozní doba půjčovny

Všední dny 09.00 – 15:00

Vrácení OV mimo provozní dobu je zpoplatněno viz.níže příklad CENA PRONÁJMU.

4) Cena pronájmu

Minimální cena pronájmu jsou 3 placené dny mimo sezonu. Kdy se den vyzvednutí a den vrácení počítá jako jeden den.

Příklady: Vyzvednu-li v květnový pátek v 12:00 (0,5 den – 1.750Kč), sobota (1 den – 3.500Kč), neděle (1 den – 3.500 Kč), vrácení v květnové pondělí v 12:00 (0,5 den – 1.750 Kč).
V součtu tedy 3 placené dny, tzn. 10.500 Kč.

V sezoně, tj. v červenci a srpnu je minimální cena pronájmu 7 placených dnů.
K těmto cenám je vždy účtován jednorázový servisní poplatek 2000 Kč.
Vyzvednutí a vrácení mimo provozní dobu je zpoplatněno částkou 1.000 Kč za daný den.

Příklad:Vyzvednutí v květnový pátek v 18:00 (1.750 Kč +1.000 Kč), sobota (3.500 Kč), neděle (3.500 Kč), vrácení v květnové pondělí v 18:00 (1.750 Kč +1.000 Kč). Celkem tedy 12.500 Kč.

VEŠKERÉ PLATBY U NÁS PROBÍHAJÍ PRIORITNĚ BEZHOTOVOSTNĚ

5) Převzetí a vrácení

Vůz se předává čistý a umytý s plně natankovanou nádrží PHM, stejně i tak je nutné ho vrátit. Vodu, plyn ani Adblue nájemce před vrácením nedoplňuje. Odpadní nádrž a nádrž z WC je nájemce povinen před vrácením vozu vyprázdnit, v opačném případě účtujeme vždy servisní poplatek za vyprázdnění vycházející ze smlouvy o pronájmu. OV je, co se úklidu týče nájemcem vracen ve stejném stavu, v jakém jej přebral. Předání OV zabere většinou 45 minut a vrácení 30 minut, je nutné s tím počítat.

Časy převzetí a vrácení OV je nutné dodržet s ohledem na ostatní nájemce!!!

6) Servisní poplatek

Servisní poplatek 2000 Kč vč. DPH obsahuje:

 • 1x10kg plynová láhev (čistý PROPAN)
 • čistá prostěradla
 • chemie do Toalety
 • speciální toaletní papír
 • mycí prostředky na nádobí
 • houbička na nádobí
 • pytle na odpadky
 • utěrky
 • doplnění provozních kapalin (užitková voda, ostřikovače, oleje, Adblue apod.),
 • celková příprava vozidla
 • profesionální dočištění interiéru (nad rámec řádného úklidu při vrácení OV)
 • umytí exteriéru vozidla
 • desinfekce ozonem O3
 • rady na telefonu po dobu pronájmu

7) Kauce

U OV požadujeme vratnou kauci 25.000 Kč. Kauce se hradí hotově pronajímateli maximálně v den převzetí OV a je vratná maximálně do 15dnů po skončení doby pronájmu. Kauce je určena na případné škody nekryté havarijním pojištěním, neodstranitelné znečištění a poškození interiéru karavanu.

Bez kauce není možné OV zapůjčit!!!

8) Pojištění

Vozy mají uzavřené pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem vozidla s územní platností dle zelené karty, jsou All Risk havarijně pojištěny se spoluúčastí 10 %, min. však 10.000 Kč. Spoluúčast bude v případě pojistné události stržena z kauce. Při poškození nebo ztrátě příslušenství vozu se havarijní pojištění neuplatňuje, stejně tak při vniknutí třetí osoby a krádeži příslušenství nebo předmětů umístěných uvnitř vozidla. Taková škoda bude případně stržena z kauce. Pokud výše složené kauce nestačí na pokrytí vzniklé škody nebo spoluúčasti, je nájemce povinen rozdíl doplatit do 3 pracovních dnů.

9) Platební podmínky

Po rezervaci nájemce obdrží e-mailem náhled smlouvy o pronájmu a dvě zálohové faktury. První ve výši 50 % z celkové ceny pronájmu splatná do třech pracovních dnů pro závaznou rezervaci termínu. Jedná se o ZÁLOHU NA PŮJČOVNÉ, z této částky se odvíjí případné storno podmínky. (Vozidlo je nezávazně rezervováno maximálně 5 kalendářních dnů od první poptávky. Nedojde-li dále k vystavení zálohové faktury a jejímu uhrazení bude vozidlo uvolněno pro dalšího zájemce o pronájem.) Druhá zálohová faktura na zbylou výši 50 % z celkové ceny pronájmu je splatná nejpozději v den převzetí vozidla. Pokud nebude připsáno nájemné na účtě pronajímatele, nebo v krajních případech doplaceno hotově na místě při předání OV, propadá záloha za nájemné pronajímateli, a OV nelze zapůjčit. Smlouvu nájemce, podepíše a zašle elektronicky do 3 pracovních dnů zpět pronajímateli.

10) Nájezd kilometrů

Limit je 350 km/den, každý kilometr nad rámec limitu je účtován
5 Kč/km

11) Sankce a pokuty

V případě, že nájemce vrátí vozidlo s nevyprázdněným a nevypláchlým chemickým WC, bude mu účtován poplatek 5.000 Kč s DPH.

V případě vrácení běžně znečištěného interiéru, příkladem je nevytřeno, neumytá koupelna, WC, lednice, zápach v lednici, nevysáto… bude nájemci účtován poplatek 2.000 Kč s DPH.

Při nevratném znečištění (olejem, barvou, zakouřením, propálením atd.) bude nájemci účtován poplatek 10.000 Kč s DPH a plná cena poškozeného dílu.

Při ztrátě dokladů nebo klíčů od vozidla bude nájemci účtována jako smluvní pokuta částka 10.000 Kč s DPH a výdaje související s vydáním nových dokladů, nebo klíčů.

Při překročení sjednané doby pro vrácení obytného vozu, bez předchozí dohody s pronajímatelem, je nájemce povinen zaplatit vedle částky odpovídající dennímu nájemnému (nejde však o nájemné, nýbrž o náhradu škody) též smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč s DPH za každou započatou hodinu prodlení.

Je zakázáno ve voze kouřit a jakkoli na něm dělat úpravy (polepováním, vrtáním, šroubováním, demontáží částí apod.), porušením vzniká nárok na úhradu škody ve výši 10.000 Kč s DPH a plné ceny poškozeného dílu.

 • s ohledem na možné alergie nájemců je zakázán pobyt všech možných domácích mazlíčků (Psi, kočky apod.)
 • ve voze je zakázáno kouřit, vaporizovat či inhalovat tabák a jiné podobné prostředky.

Při porušení zákazu kouření a pobytu domácích mazlíčků je účtováno 10 000 Kč s DPH.

12) Nehody a poruchy

Nájemce je povinen ihned ohlásit jakoukoli škodu telefonicky pronajímateli. Při jakékoli nehodě, živelné události, vniknutí třetí osoby do vozu či odcizení vozu je povinen událost ohlásit policii a vyžádat si doklad o provedeném šetření. Vozy jsou kryty zárukou výrobce, případnou opravu je nutné provést v autorizovaném servisu výrobce a na základě předložení servisní knížky vyžadovat bezplatnou opravu, není-li s pronajímatelem dohodnuto jinak.

13) Storno podmínky

Odstoupení od smlouvy ze strany nájemce je možné za poplatek pronajímateli dle sazeb níže:

 • 30 dní a více před termínem zapůjčení – 30 % ze zálohy pro závaznou rezervaci
 • 15-29 dní před termínem zapůjčení – 50 % ze zálohy pro závaznou rezervaci
 • 14 dní a méně před termínem zapůjčení – 80 % ze zálohy pro závaznou rezervaci
 • 7 dní a méně před termínem zapůjčení – 100 % ze zálohy pro závaznou rezervaci

Dojde-li k předčasnému ukončení nájmu ze strany nájemce, nemá toto vliv na sjednanou výši nájemného v této smlouvě a pronajímatel není povinen přijaté nájemné vracet!!!

14) Vybavení a příslušenství autokaravanu

 • plynový vařič
 • kuchyňský dřez
 • WC
 • sprcha
 • základní nádobí na vaření a stolování pro počet osob v TP
 • markýza + upevňovací popruhy
 • nosič na kola
 • nájezdové klíny 4ks + 2ks zajišťovací klínek
 • hadice 15 m
 • kempová redukce + připojovací kabel k elektřině
 • 25 m prodlužovací buben 230V
 • kanystr na čistou vodu + konev plastová na pitnou vodu
 • výstražný terč na nosič kol
 • termofólie na skla kabiny
 • smetáček s lopatkou
 • ocelová lanka se zámky na venkovní nábytek a kola
 • vědro a hadr na podlahu
 • výstražný trojúhelník
 • lékárnička
 • hasící přístroj
 • bezpečnostní vesty
 • opravná sada defektu pneumatiky
 • dálniční poplatek CZ

Provozovatel půjčovny OBYTNÝCH VOZŮ

APL CARS s.r.o.
U Hlavního nádraží 4a
586 01 Jihlava

+420 777 076 806 – Linhart Martin
+420 725 100 101 – Linhart Patrik
+420 608 100 177 – Daniel Zápotočný

DOPORUČUJEME POJIŠTĚNÍ VAN SAFE

 1. Sestavíte si pojištění na míru
 2. Sjednáte a zaplatíte jednoduše online
 3. A je hotovo, můžete v klidu vyrazit za dobrodružstvím

www.vansafe.cz

Co kryje pojištění kauce?

Varianta BASIC kryje

 • mechanické poškození vozidla a interiéru
 • poškození nebo odcizení doplňkového vybavení
 • spoluúčast z havarijního pojištění do výše kauce

Varianta PREMIUM kryje navíc

 • ztrátu klíčů od vozidla
 • poškození či zničení disků nebo pneumatik
 • záměnu paliv a jiných provozních kapalin
 • spoluúčast z havarijního pojištění nad rámec kauce, až do limitu 150 000 Kč
 • újmu pronajímateli, pokud kvůli škodě nemůže dál pronajmout obytné vozidlo

Co kryje cestovní pojištění a pojištění storna?

 • léčebné výlohy (včetně covid-19 až do 10 mil.) i v červených a tmavě červených zónách
 • právní ochranu a pomoc v souvislosti s pronájmem obytného vozu
 • ztrátu zaměstnání
 • ztrátu dokladů
 • úrazy, nemoc i smrt pojištěného a jeho příbuzných
 • nucenou karanténu v místě pobytu

K pojištění storna si můžete připojistit:

 • COVID – úřední rozhodnutí
 • uzavření českých státních hranic
 • nemožnost vycestovat z důvodu vládních nařízení týkajících se omezení silniční dopravy
 • cílená karanténa (tj. osobní, nikoliv plošná) pojištěného nebo jeho příbuzného (nutné potvrzení Krajské hygienické stanice o vstupu pojištěného či jeho příbuzného do karantény)

K cestovnímu pojištění si můžete připojistit:

 • Bezstarostná jízda (komplexní asistence na cestách)
 • odtah porouchaného vozidla až do místa bydliště či servisu
 • asistenční služba na místě
 • výměna poškozené pneu
 • přeprava posádky
 • náhradní ubytování atd.

Kontaktujte nás

APL CARS s.r.o.
U Hlavního nádraží 4a
586 01 Jihlava

č.ú.: 107-4228190267/0100

IČ: 01425471
DIČ: CZ01425471

rezervace@pujcitobytnak.cz
www.pujcitobytnak.cz

Martin Linhart
Tel.: +420 777 076 806

Linhart Patrik
Tel.: +420 725 100 101

Daniel Zápotočný
Tel.: +420 608 100 177

9 + 11 =